Behandlingshem – när det krävs vård i ett boende

FAKTABehandlingshem är specialiserade för att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, handikapp eller missbruk. För unga personer finns det även Paragraf 12-hem.

LVU-hem §12

FAKTASärskilda behandlingshem för barn och ungdomar kallas ofta för Paragraf 12-hem. Namnet refererar till den paragraf i LVU, Lagen om vård av unga, som ger myndigheter möjlighet att sätta personer under 21 på vårdhem.

HVB – Hem för vuxna missbrukare

FAKTAFör en missbrukare är ibland en vistelse på ett behandlingshem det enda alternativet.

 Detta om öppenvård, särskilda insatser och daglig terapi inte kunnat stoppa missbruket.

HVB – hem för barn och ungdom

FAKTAOm den psykosociala miljön i hemförhållandet anses ohälsosam för en person kan socialnämnden besluta om placering på HVB-hem för barn och ungdom.

HVB – hem för barn, ungdomar och vuxna tillsammans

FAKTAEtt behandlingshem för hela familjen är till för de familjer som behöver ett gediget stöd utifrån. Det kan också handla om att familjen behöver skydd Under en viss tid.

Populärt på forumet

Våga fråga

Forum Behöver du hjälp med att svara på en fråga eller har du kunskaper och vill hjälpa andra? Starta en diskussion eller delta i samtalet på vårt stora hälsoforum, kolla in forumet.

Senaste Populärast Obesvarade

Artikel:Så fungerar antabus mot alkoholmissbruk

1 Kommentarer
17 Visningar

Artikel:Riskprofil kan upptäcka tonåringars alkoholmissbruk

1 Kommentarer
26 Visningar

Artikel:Vad är skrumplever?

2 Kommentarer
110 Visningar

Låt om missbruk

1 Kommentarer
79 Visningar

Artikel: HVB – hem för barn och ungdom

2 Kommentarer
44 Visningar

Artikel: LVM – lagen om vård av missbrukare

2 Kommentarer
122 Visningar

Artikel: Levertransplantation

4 Kommentarer
39 Visningar

Artikel: Fettlever

2 Kommentarer
33 Visningar
0 Kommentarer
79 Visningar
Ställ din fråga Se fler inlägg

Senaste nytt från liknande sidor