Behandlingshem ute på landet.

Behandlingshem – vård i ett boende

faktaBehandlingshem är specialiserade för att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, handikapp eller missbruk.

LVU-hem

LVU-hem §12

faktaSärskilda behandlingshem för barn och ungdomar kallas ofta för Paragraf 12-hem. Namnet refererar till den paragraf i LVU, Lagen om vård av unga, som ger myndigheter möjlighet att sätta personer under 21 på vårdhem.

HVB-hem för vuxna missbrukare

HVB – Hem för vuxna missbrukare

faktaFör en missbrukare är ibland en vistelse på ett behandlingshem det enda alternativet.

 Detta om öppenvård, särskilda insatser och daglig terapi inte kunnat stoppa missbruket.

borderline bild

HVB – hem för barn och ungdom

faktaOm den psykosociala miljön i hemförhållandet anses ohälsosam för en person kan socialnämnden besluta om placering på HVB-hem för barn och ungdom.

hvb – hem för barn, ungdom och vuxna tillsammans

HVB – hem för barn, ungdomar och vuxna tillsammans

faktaEtt behandlingshem för hela familjen är till för de familjer som behöver ett gediget stöd utifrån. Det kan också handla om att familjen behöver skydd Under en viss tid.

Liknande artiklar