HVB – hem för psykiskt funktionshindrade

Den psykiskt funktionshindrade som behöver hjälp och stöd under större delen av dygnet kan få det på ett behandlingshem. Dessa hem kallas för HVB-hem för psykiskt funktionshindrade. Här erbjuds både boende och vård utifrån det individuella behovet.


Vem får bo på HVB?

Boendet på ett behandlingshem för psykiskt funktionshindrade kan antingen vara temporärt eller en mer långsiktig lösning.

Det är socialnämnden i den kommun individen bor i som kan besluta om vården. I vissa fall kan även psykiatrin besluta om att ett behandlingshem är ett gott vårdalternativ.

Ibland blir det till och med förvirring om vem det är som har ansvaret och som ska ta kostnaden för individen som bor på ett behandlingshem för psykiskt funktionshindrade, vilket kan ställa till med en del problem. Ibland delas kostnaden solidariskt.

Olika hem beroende på problematik

Det behandlingshem som kan komma att bli alternativet beror på vilken problematik som föranleder vården.

Det finns mängder med olika psykiska funktionshinder, och de flesta hem är specialiserade inom några få områden. Ibland finns också en missbrukarproblematik att ta hänsyn till. För den som har detta, och samtidigt har ett psykiskt funktionshinder, har möjlighet att få vård för båda typerna av besvär.

Ofta behov av trygghet och säkerhet

Ofta är det dock behovet av ett säkert och tryggt boende som ligger i fokus vad gäller beslut om HVB-hem för psykiskt funktionshindrade.

Det är inte alltid som boendet erbjuder en tydlig form av ren rehabilitering eller habilitering, utan i dessa fall handlar det om att erbjuda ett mer permanent boende för den som behöver stöd i vardagen.

Fler storstadsbor än landsortsbor placeras i ett behandlingshem för vård. Det kan bero på att det är svårt att erbjuda boenden med särskild service på hemorten.