LVU-hem §12

Särskilda behandlingshem för barn och ungdomar kallas ofta för Paragraf 12-hem. Namnet refererar till den paragraf i LVU, Lagen om vård av unga, som ger myndigheter möjlighet att sätta personer under 21 på vårdhem. Ungdomar kan också hamna på ett Paragraf 12-hem om de döms till sluten ungdomsvård.


LVU-hem

Behandlingshemmet ska hjälpa till att bryta gamla mönster för att få en nystart i livet.

LVU-hem – ungdomsvård

De ungdomar som hamnar på LVU-hem §12 är framför allt personer som dömts för kriminella handlingar, eller som bedöms kräva särskilt tillsyn och vård, vanligtvis på grund av missbruk.

För den som är över 15 år, är det här ett vanligt alternativ till fängelse, något som nästan enbart tilldöms personer över 21 års ålder. Många av ungdomarna som får vård på ett LVU-hem har en psykosocial problematik, oavsett anledningen för närvaron på hemmet.

Meningen med all behandling på vårdhemmen är att ungdomarna ska få adekvat vård och hjälp att möta framtiden, som ordningsamma medborgare efter tiden på behandlingshemmet.

Öppna och slutna vårdhem

I Sverige hamnar runt 20 000 ungdomar på ett LVU-hem varje år. De flesta hamnar på så kallade öppna vårdhem, men ett par tusen anses så vårdkrävande att de hamnar på slutna vårdhem.

De flesta ungdomar som hamnar här enligt LVU §12 eller LSU bor på hemmet i knappa sex månader. Ofta ligger behandlingshemmet långt borta från hemmiljön. Anledningen är att det då kan kännas lättare att bryta gamla, kontraproduktiva mönster, och få en nystart i livet.

Så kommer man hit

Det finns två instanser som kan skicka en person mellan 12 och 21 år till ett LVU-hem. Socialnämnden i den kommun ungdomen bor i är en av de myndigheter som kan besluta om sådan vård, i det fall det anses nödvändigt. De ansöker om ett sådant beslut hos förvaltningsrätten och ansökan ska gälla personer som inte fyllt 18 år.

De brottsdomstolar, vanligen tingsrätterna, som finns i vårt land, kan döma en kriminellt belastad person till ungdomsvård.

Debatt om LVU-hemmen

Det pågår en ständig, och mycket viktig, debatt om hur LVU-hemmen fungerar och hur den bästa vården för unga ska se ut.

Vårdinsatserna på de privata hemmen ifrågasätts med jämna mellanrum. Med tanke på att ett omhändertagande av en ung person är ett stort ingrepp, och problematiken ofta är mångfasetterad, är det mycket viktigt att det hem som den unga hamnar på, också kan ge den vård och den hjälp som behövs för att komma tillbaks till ett normalt liv i frihet igen – med framtiden för sig.